پمپ گل کش


پمپ گل کش2-3-4-6 اینچ 

پمپ هاي گل كش جهت كاربرد در كارخانجات سنگبري ، كارخانجات سراميك سازي ، كارخانجات شن شويي و انواع فاضلاب هاي صنعتي ،لجن هاي آبدار و انتقال آبهاي هرز، پمپاژ پس آب صنعتي –فاضلاب جدا نشده ، انواع فاضلاب هاي صنعتي، مورد استفاده قرار ميگيرند.

اول    قبل    بعد    آخر